CryptoDATA RNF wszczyna formalne postępowanie prawne przeciwko DORNA i IRTA

Dyrektor RNF Racing LTD i dyrektor generalny CryptoDATA, Ovidiu Toma, wydał oświadczenie, w którym ogłosił decyzję o „wszczęciu formalnego postępowania prawnego przeciwko DORNA Sports SL i Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Zespołów Wyścigów Drogowych (IRTA).”

Poniżej przedstawiamy pełne oświadczenie byłego już zespołu motocyklowych mistrzostw Świata MotoGP.

„RNF RACING LTD. niniejszym ogłasza swoją decyzję o wszczęciu formalnego postępowania sądowego przeciwko DORNA Sports S.L. i Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Zespołów Wyścigów Drogowych (IRTA) w związku z poważnym naruszeniem zobowiązań umownych i angażowaniem się w praktyki antykonkurencyjne, które poważnie wpłynęły na naszą działalność biznesową i reputację w globalnej społeczności sportów motorowych.

„Pomimo wielokrotnych prób rozwiązania tych kwestii w drodze dialogu, DORNA i IRTA konsekwentnie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych i angażują się w działania stanowiące nadużycie władzy i naruszenie prawa konkurencji. Działania te nie tylko przyniosły naszej spółce znaczne straty finansowe, ale miały także na celu podważenie naszej pozycji konkurencyjnej i reputacji w branży.

„Zebraliśmy istotne dowody, które pokazują zakres nadużyć ze strony DORNA i IRTA oraz lekceważenia przez nie zgodnych z prawem porozumień. W związku z tym zwracamy na tę sprawę uwagę odpowiednich organów ds. konkurencji i jesteśmy gotowi skorzystać ze wszystkich dróg prawnych w celu dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody wyrządzone ich działaniami.

„Ten krok ma na celu nie tylko obronę naszych interesów, ale także podkreślenie znaczenia uczciwej konkurencji i uczciwości w społecznościach sportowych i biznesowych. Wierzymy, że żaden podmiot nie powinien stać ponad prawem i zasadami fair play, dlatego angażujemy się w walkę z praktykami szkodzącymi krajobrazowi konkurencyjnemu

„RNF RACING i CryptoDATA pozostają zaangażowane w innowacje i doskonałość w swojej dziedzinie i nadal będziemy pozytywnie przyczyniać się do ekosystemu MotoGP. Będziemy jednak również stanowczo bronić naszych praw i dbać o to, aby w tej sprawie sprawiedliwości stało się zadość.

Z poważaniem

Ovidiu TOMA

Dyrektor RNF RACING LTD”